Bezuinigings- en kortingsplannen van Rutte-Verhagen

De omvang van de bezuinigingen, 18 miljard, was reeds door dit duo bekend gemaakt.
Maar het wordt gaandeweg steeds duidelijker waar klappen gaan vallen. Zo wordt het mes fors in de collectieve zorgverzekeringen gezet. Denk hierbij aan de positie van bijstands- en AOW-gerechtigden, aan die van werklozen en arbeidsongeschikten.

De minima gaan vanaf 2011 en 2012 extra premie betalen en hogere eigen bijdragen voor ziektekosten. Bovenop de reguliere stijgingen. De zgn laagstbetaalden zijn de klos, zij gaan extra koopkracht inleveren. Alles overziende is de stelling rechtvaardig dat de armoede in Nederland zal verergeren.

Even wat willekeurige onderwerpen van de bezuinigingen op een rijtje.

* Er wordt 4,5 miljard euro bezuinigd op de sociale zekerheid, dat beleid treft werklozen, bijstandsgerechtigden maar ook mensen met (grote) schulden. Hun toekomstperspectief verslechterd dus snel, de kans op werk vervliegt en armoede ligt op de loer.
* Er wordt 400 miljoen euro bezuinigd op het re-integratiebudget van de uitkeringsinstantie UWV hetgeen meer werklozen in de bijstand doet belanden.
* Tot voor kort moesten de gemeenten al 300 miljoen euro bezuinigen. Daar komt nog eens ongeveer 35 miljoen euro bij.
* in het afgelopen anderhalf jaar is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen van 15000 naar ruim 18000 personen. De verwachting van veel gemeentebesturen, dat begin 2011 het aantal bijstandsgerechtigden zal dalen, wordt dus niet gehaald.
* Vorig jaar is het aantal mensen dat een beroep deed op schuldhulpverlening in de residentie bijna verdubbeld, van 1200 naar 2300 mensen. Men verwacht nu, de nieuwe feiten op een rijtje gezet, dat deze problemen verder zullen verergeren.

Het is maar een greep uit de gevolgen van het beleid van het kabinet Rutte-Verhagen.
Als we bovendien aannemen dat een aantal subsidiestelsels zullen worden betrokken bij de bezuinigingsplannen, dan zal de situatie in ons land voor de mensen nog slechter worden.
Diverse gemeentebesturen, met name de wethouders met sociale zekerheid in hun portefeuille, hebben reeds bekend gemaakt hoe ernstig de situatie in ons land is en wordt na de periode januari 2011-2012.

Het is wrang om vast te stellen dat dit rechtse kabinet de laagstbetaalden met de gevolgen van de bezuinigingen pakt en de beter gesitueerden en rijken met rust laat.
De geschetste situatie is voor mij een reden om aan te nemen dat meer maatschappelijk en politiek verzet valt te verwachten. Met name na de komende regeringsverklaring en het daarop volgende debat in de beide Kamers. Een opvallend bericht illustreert dit.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten vind nu al dat de bezuinigingsplannen van dit kabinet onhaalbaar en zelfs onuitvoerbaar.

Wat mij betreft komt daar een zorg bij.
* In het regeeraccoord is een korting van 200 miljoen euro op het kunstbudget aangekondigd. Ook behelst het voorstel dat de BTW op toegangskaarten voor kunst- en culturele uitvoeringen zal worden opgetrokken van 6 naar 19 (!) procent.
* De kunstensectoren worden onevenredig hard door de bezuinigingsplannen getroffen, men vreest kaalslag. In dit verband denk ik aan de negen grote gemeenten in ons land. Die huisvesten nationaal actieve Cultuurorganisaties, allen brandpunten van kunst en cultuur. Goed voor de economie, het culturele klimaat en de leefbaarheid in de steden. Wat gebeurt er als hier serieus wordt bezuinigd?

Zo kan ik nog een tijdje door gaan geachte bloggers. Kort gezegd en herhaald:
IK MAAK MIJ GROTE ZORGEN.

Over baruman

belangstelling voor architectuur, stedenbouw, beeldende kunst, verhalen en moderne (pop) muziek
Dit bericht werd geplaatst in oud-vkblog-2010-10. Bookmark de permalink .

7 reacties op Bezuinigings- en kortingsplannen van Rutte-Verhagen

 1. De Stripman zegt:

  Laten we er voor zorgen dat de nadelige effecten, het gebrek aan solidariteit, de ongelijke verdeling van de pijn veel aandacht krijgen. En laten we hopen dat het kabinet niet al te lang stand houdt en dat de Nederlanders zo verstandig zullen zijn om daarna een betere keuze te maken…!

 2. blogpieper zegt:

  @alib, dit kabinet heeft voortdurend gesuggereerd dat alleen deze coalitie goed en zelfs noodzakelijk zou zijn voor "het land". Maar een feit blijft dat dit een rechts kabinet is. In dit verband wijs ik op de oprechte en harde kritiek van Hannie van Leeuwen (ook ex verzetsvrouw WO2) op dit kabinet en op de politieke beleidskeuzes en een aantal bewindslieden van haar eigen CDA.
  Vandaag weer een zorgwekkend en opvallend bericht.
  Gemeenten, die in het kader van budgetten voor de bijstand niet uitkomen met de aan hen verstrekte budgetten, doen in toenemende mate een beroep op de onafhankelijke Toetsingscommissie Wet, werk en Bijstand voor extra budgetten, de gemeenten komen veel geld tekort. Een voorbeeld:
  In 2009 waren dat 178 gemeenten, dat zijn er twee en half meer dan de 70 gemeenten in het jaar daarvoor.
  En dan nog wat.
  Er wordt binnenkort een landelijke aktie georganiseerd in het kader van bezuinigingsplannen voor podium kunsten, opera’s en musicals:
  Podiumkunsten: een daling van 6 – 7 % betekent 800.000 bezoekers cq inkomsten en werk minder,
  Opera en musicals: een daling van 10 – 12 % van het aantal bezoekers, zo maar een greep.
  Deze ontwikkelingen zijn ook van grote invloed op de omzetten van (binnenstedelijke) commerciele funkties en bedrijven.
  Dit soort berichten zullen alleen maar in aantal toenemen vrees ik.

 3. alib zegt:

  @Blogpieper
  Kortom: dit kabinet liegt alles bij elkaar en glimlacht ondertussen?
  Vraag aan Rutte: wat valt er te lachen?

 4. blogpieper zegt:

  @Assyke, ik hoop dat de solidariteit met de derde wereld er niet onder gaat lijden. Maar als ik de nieuwe machthebbers beluister vinden ze dat er flink op ontwikkelingshulp kan en mag worden bezuinigd, daar schaam ik me voor.
  @Edu en Antoinette, de grote bezuinigingsitems zijn inderdaad bekend maar er zijn nog tal van bezuinigingen niet zo bekend. Wacht de regeringsverklaring maar eens af.
  Mijn zorg gaat vooral uit naar de economische en sociaal-maatschappelijke effecten van de aangekondigde bezuinigingsplannen, deze zijn nog niet in zijn werkelijke omvang bekend.
  De huidige situatie van chronisch zieken ken ik van nabij, die hebben al het nodige te verwerken gehad.

 5. antoinette duijsters zegt:

  Alles is al lang bekend, maar de meeste Nederlanders komen er pas achter, als de maatregelingen in gevoerd worden, Nu denken ze er gewoon niet aan. Behalve de groep een kleine groep, die al de nodige dreunen gehad heeft, zoals de chronisch zieken.

 6. edu zegt:

  Hoezo gaandeweg? Alles is toch allang bekend?

 7. assyke zegt:

  en of dit allemaal zo goed voor de economie zal zijn
  dat betwijfel ik sterk
  als de koopkracht zo drastisch en zo algemeen achteruit gaat
  de toekomstperspectieven zo danig zullen verslechteren
  wie zal dan al die leuke electronica afnemen bij de mediamarkt
  wie zal gaan investeren in onroerend goed?
  een neerwaartse spiraal
  maar dat is waarschijnlijk waar nederland graag naar toe wil
  de bodem voelen, kunnen ze eindelijk eens echt solidair zijn met
  de derde wereld

Reacties zijn gesloten.