Blogpieper: gevraagd als president in moeilijke tijden

Verrassende ontwikkelingen na de val van het kabinet.
Na de val van het kabinet ‘Balkenende-Bos-Rouvoet’, een voorspelbare ontwikkeling waarmee ik overigens erg ingenomen ben, werd ik het afgelopen weekende door een aantal prominente Nederlanders benaderd. Dat gebeurt wel vaker als het land in rep en roer is.

Deze keer echter werd er een dringend beroep op mij gedaan om zo snel mogelijk de leiding van land op me te nemen. Dit vanwege de door hen veronderstelde politiek-bestuurlijke chaos in ons dierbare landje. Daarom verzochten de prominenten, doorgaans goed geinformeerde en bewogen "vogels/bloggers van diverse pluimage’", mij om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. Voordat de CDA-Balkenende’s en CU-Rouvoeters de situatie van ons land op hun wankele en soms onbetrouwbare schouders zouden nemen om de situatie in en van ons land verder te verslechteren.

Waarom benaderde men uitgerekend Blogpieper vraagt u zich waarschijnlijk af.
Waarom, als het toch om strategische analyses, het bezit van een gezond inzicht en van vechten voor een goede zaak gaat, niet gezocht naar andere prominente bloggers.
Nee, in deze fase van het overleg noem ik nog geen namen. Zwijgen vind ik op dit moment beter dan het doorgaans afschuwelijke, de werkelijkheid verhullende gestamel van ministers en staatssecretarissen, of niet soms?

Ik zal de voorkeur van de prominenten voor Blogpieper trachten te verduidelijken.
De zorgen van de prominenten hebben direct te maken met de door hen verwachtte gevolgen van de vertrekkende oude garde voor het land, maar ook op de eventualiteit dat meneer Wilders zich bij hen zou (mogen) aansluiten.
Want jullie weten het inmiddels: CDA-Balkenende sluit niemand uit bij hun/zijn zoveelste poging om opnieuw president van ons land te worden. De lenigheid van Balkenende moge blijken uit het feit dat het hem al vier keer is gelukt om het land te leiden. Bovendien weet hij dat hij daarbij ook kan rekenen op de steun van de groep CU-Rouvoet. De kans dat meneer Wilders deel kan gaan uitmaken van de macht in dit land is dus niet ondenkbeeldig, de bezorgde prominenten beseffen dat natuurlijk maar al te goed.

Ik heb het verzoek van de prominenten in ontvangst genomen en hen toegezegd dat ik hun voorstel in beraad neem. Binnen 24 uur zal ik hen mijn beslissing meedelen.
Het in beraad nemen van hun verzoek duidt niet op mijn zwakheid, mocht daar jullie zorg liggen, maar juist op wijsheid. Ik heb, zoals de prominenten weten, een groot vertrouwen in mijn leidinggevende kwaliteiten. Echter, in deze chaotische crisistijd is grote zorgvuldigheid geboden. Maar er is meer beste bloggers

k ben mij er zeer van bewust dat ik de leiding van het land niet alleen op mijn schouders kan en moet nemen. De taak waarvoor de prominenten mij vragen is immers geen kattepis, ik besef dat maar al te goed. De komende 24 uur zal ik dus zorgvuldig moeten onderzoeken welke kwalitatief goed ontwikkelde en betrouwbare bloggers mij bij die zware taak kunnen gaan helpen. Ik moet in het komende etmaal dus bruikbare selectie-criteria ontwikkelen die mij bij die selectie van geschikte en prominente kandidaten kunnen helpen.

Een ding staat voor mij vast, het moeten gevoelige en vooral creatieve , niet discriminerende mensen/bloggers zijn. Ik ga, vooruitlopende op mijn definitieve selectiekeuze, voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen, mensen in alle leeftijdscategorieen, laag- en hooggeschoolden, hetero’s, homo’s en lesbienes. Ik zoek mensen met alle kleuren van de regenboog en vertegenwoordigers van alle etnische en andere culturen. Bloggers die zich vooral inzetten voor de zwakken in de samenleving, die tegen oorlog en voor communicatie zijn en die zich ook willen inzetten voor kunst- en culturele zaken. Ik ben mij er van bewust dat ik veel van u, gewaardeerde bloggers vraag maar hier sta ik. ik kan niet anders.

Ik verzoek daarom de bloggers die zich in mijn streven en selectiecriteria herkennen om zich binnen 24 uur bij mij kenbaar te maken. Daarna bekijk ik of ik het verzoek van de prominenten kan honoreren. Jullie begrijpen het geachte bloggers, ik kan niet zonder uw steun, help mij want het land is in gevaar. Tot horens en lezens.
Blogpieper.

Over baruman

belangstelling voor architectuur, stedenbouw, beeldende kunst, verhalen en moderne (pop) muziek
Dit bericht werd geplaatst in oud-vkblog-2010-02. Bookmark de permalink .