mogen we niet meer hoog wonen ?

In mijn gemeente was er een Raads-discussie gaande over hoogbouw. Dat thema wordt meegenomen in een woonvisie. Deze week zag ik dat een Arnhemse wethouder een pleidooi hield voor minder appartementen en meer eengezinswoningen. Dat mag natuurlijk, echter, zijn pleidooi stond in het teken van "kwaliteit in plaats van kwantiteit" en dat gaf mij stof tot nadenken. Bedoelde hij met zijn opvatting dat het wonen in een flat cq appartement van mindere kwaliteit is dan een begane-grond-huis met een voor- en een achtertuin? Of is hij -in bedekte termen-, net als sommigen in mijn gemeente, tegen hoogbouw ? En, als ik beide meningen aan elkaar koppel, is er thans (een tijdsbeeld?) sprake van een beginnende hetze tegen hoogbouw danwel tegen het wonen in een flat/appartement? Los van het feit dat we in een ongelooflijk dichtbevolkt land wonen, waardoor hoogbouw in een aantal situaties nodig is, en in bepaalde situaties ook uit een oogpunt van stedebouwkundige kwaliteit de voorkeur verdient, is gestapeld wonen toch ook een zeer acceptabele woonvorm? Ik heb diverse flats bewoond en zeer tot mijn tevredenheid. Het kan zijn dat ik, opgegroeid op een bovenwoning, hoog wonen altijd ‘normaal’ vond, maar ik heb diverse typen woningen, ook die met een tuintje voor en achter, bewoond. Maar een hetze tegen hoogbouw cq hoog wonen gaat mij echt te ver, zeker als er de voorkeur aan wordt gegeven om de kwaliteit van wonen als uitgangspunt te nemen.

Over baruman

belangstelling voor architectuur, stedenbouw, beeldende kunst, verhalen en moderne (pop) muziek
Dit bericht werd geplaatst in oud-vkblog-2008-12. Bookmark de permalink .

3 reacties op mogen we niet meer hoog wonen ?

  1. nans rademaker zegt:

    Ik zie ‘wonen’ als een fundamentele basis voor elke nederzetting. Andere, voor het wonen cq verblijven en een volledig leven noodzakelijke funkties horen daar bij. Woonfunkties liggen als het ware als een "dikke deken" in en waar nodig bovenop een nederzetting. Laag- en Hoogbouw horen daar bij vind ik.

  2. blogpieper zegt:

    Rene Scheffer: Ik ben het met je zienswijze eens. Vreemd dat de zgn Vinex-wijken nog weinig protesten oproepen. Die soms tenen-krommende lange rijen, vaak identieke eengezinswoningen, met daarvoor de nog prille bomenrijen op smalle groenstroken, speelzones met speeltoestellen die je overal in het land ziet, de lange rijen geparkeerde auto’s en ga zo maar door……

  3. Rene Scheffer zegt:

    De aversie tegen hoogbouw is niet anders dan aversie tegen bouwen. Gewoon bouwen, extensief bouwen in polders, zeg maar vinex wijken levert weinig protesten op. In stedelijke kernen kan vaak alleen maar de hoogte in worden gebouwd, ook vanwege de dure grondkosten. En juist in stedelijke kernen, zeker van middelgrote plaatsen woont vaak de kleinstedelijke elite, die door hun scholing en hun "iets te verliezen hebben" tot het uiterste gaan.

Reacties zijn gesloten.